chính xách quản lý

Dự án của Hưng Lộc Phát làm nóng hội thảo góp ý sửa Luật xây dựng
TTO - Hàng trăm dự án bị vướng do xen cài một phần nhỏ đất công, dẫn tới việc các doanh nghiệp rất khó khăn trong triển khai xây dựng, chậm tiến độ, thậm chí có nguy cơ phá sản.

chính xách quản lý

Tìm kiếm BĐS