chính sách quản lý

Cập nhật bảng giá đất mới 2020-2024 tỉnh Bình Thuận.
Nghị quyết số 85/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Thuận vừa được thông qua, theo đó Bảng giá mới các loại đất trên địa bàn Tỉnh sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Dự án của Hưng Lộc Phát làm nóng hội thảo góp ý sửa Luật xây dựng
TTO - Hàng trăm dự án bị vướng do xen cài một phần nhỏ đất công, dẫn tới việc các doanh nghiệp rất khó khăn trong triển khai xây dựng, chậm tiến độ, thậm chí có nguy cơ phá sản.

Tìm kiếm BĐS